آدمک اخر دنیاست  بخندلبخند

آدمک مرگ همین جاست بخندلبخند

دست خطی که تو را عاشق کرد , شوخی کاغذی ماست  بخندلبخند

آدمک خر نشوی گریه کنی , کل دنیا سراب است بخندلبخند

آن خدایی که بزرگش خواندی , به خدا مثل تو تنهاست  بخندلبخند

لبخندلبخندلبخندشاد باشیدلبخندلبخندلبخند


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 خرداد 1394برچسب:بخند, | 17:13 | نویسنده : anjell |

پاسخ هر پرسشی فقط عشق است.

پاسخ هر مشکلی فقط عشق است.

پاسخ همه بیماریها فقط عشق است.

پاسخ هر دردی فقط عشق است.

عشق همواره یگانه پاسخ است.

زیرا عشق یگانه واقعیتی است که وجود دارد!!!


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 15 ارديبهشت 1394برچسب:, | 1:6 | نویسنده : anjell |

بگذار هر کجا نفرت است بذر عشق بکارم

هر کجا آزادگی هست ببخشایم

و هر کجا غم هست شادی نثار کنم

الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدلی همدلی کنم

بیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم

زیرا در عطا کردن است که ستوده می شویم

و در بخشیدن است که بخشیده می شویم


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1394برچسب:, | 1:25 | نویسنده : anjell |

تقریباٌ بهشته

حتی گرمتر از خورشید

طرز خیره شدنت به من وقتی که نگاهم میکنی

مثل بودن بر فراز دنیاست

در زندگی من

درست مثل تابش خورشید بر زندگی کسالت بار منه

تا زمانی که بتونم عشق تو را داشته باشم

اگر تو بتونی تا ابد عاشق من باشی

***

دستت را محکم بگیر و بر سر دنیا فریاد بزن

به آسمان اعتماد کن

که من تا ابد فقط تو را دوست خواهم داشت

مثل درخشش ستارگان در آسمان شب

یک رویای زیبا که فقط از آن ماست

بیا به بهشت بریم

من فقط میخوام که با تو باشم

میتونم به هر جایی برم, به بهشت

روزی که تو را از دست دادم

تمام رنج ها را فراموش کن

الآن زمان شروعه , شروعه با تو

بیا مسافرت رفتن را شروع کنیم

بیا گردش را شروع کنیم

***

عاشق تو بودن تا ابد

تقریباٌ بهشته

حتی گرمتر از خورشید

طرز خیره شدنت به من وقتی که نگاهم میکنی

مثل بودن بر فراز دنیاست

در زندگی من

درست مثل تابش خورشید در زندگی کسالت بار منه

تا زمانی که بتونم عشق تو را داشته باشم

تو همه عشق من هستی

تو همه زندگی من هستی

من با همه وجودم عاشق تو هستم

 


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 23 تير 1392برچسب:, | 1:31 | نویسنده : anjell |

جوانی چند روز قبل از عروسی آبله ی سختی گرفتوبستری شد.

نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبت هایش از درد چشم خود می نالید.

بیماری زن شدت گرفت وآبله همه صورتش را پوشاند.

مرد جوان عصازنان به عیادت نامزدش می رفت واز درد چشم می نالید.

موعد عروسی فرا رسید.زن هم نگران صورت خود بود وآبله آن را از شکل انداخته وهم شوهرش که کور شده بود.

مردم می گفتند:((چه خوب!عروس نازیبا همان بهتر که شوهرش نابینا باشد.))

بیست سال بعد از ازدواج ،زن از دنیا رفت.مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود.

همه تعجب کردند!!!

مرد گفت:((من کاری جز شرط عشق را بجا نیاوردم.))


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 24 ارديبهشت 1392برچسب:, | 1:42 | نویسنده : anjell |

روزی مورچه ای دانه درشتی برداشت ودر بیابان می رفت.

از او پرسیدند:((کجا می روی؟))

گفت:((می خواهم این دانه را برای دوستم که در شهر دیگری زندگی می کند ببرم.))

گفتند:((واقعاً که مسخره ای!تو اگر هزار سال هم عمر کنی،نمی توانی این همه راه را پشت سر گذاری واز کوهستانها بگذری تا به او برسی.))

مورچه گفت:((مهم نیست.همین که من در این مسیر باشم،او خودش می فهمد که دوستش دارم...))


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:, | 23:57 | نویسنده : anjell |

امیری به شاهزاده گفت:((من عاشق توام.))

شاهزاده گفت:((زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.))

امیر برگشت و دید هیچ کس نیست.

شاهزاده گفت:((تو عاشق نیستی!!!عاشق به غیر نظر نمی کند...))


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:, | 23:56 | نویسنده : anjell |

دختر از پسر پرسید :((من خوشگلم؟))

گفت:((نه!))

گفت:((دوستم داری؟))

گفت:((نوچ!!))

گفت:((اگه بمیرم،برایم گریه میکنی؟))

گفت:((اصلا!!!))

دختر چشمهایش پر از اشک شد و چیزی نگفت.

پسر گفت:((تو خوشگل نیستی،زیباترین هستی!تو را دوست ندارم،چون عاشقتم!!اگر تو بمیری،برایت گریه نمیکنم چون من هم میمیرم!!!))


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:, | 23:43 | نویسنده : anjell |

خاموشی من قفل نهانخانه ی عشق است

افسانه ی من گریه مستانه ی عشق است

دیوانه دل من که درو فتنه زند جوش

گنجی است که ارایش ویرانه ی عشق است

شوریده شد ازناخن عشق این دل صد شاخ

این زلف پریشان شده از شانه عشق است

صد دشنه خورد عقل که خاری کشد از پای

اینها گل آن است که بیگانه عشق است

از منطق وحکمت نگشاید اثر شوق

اینها همه آرایش افسانه عشق است

هر شمع که در انجمن دهر برافروخت

گر اتش طور است که پروانه عشق است

عرفی دل افتاده ام از کعبه چه جویی

دیری است که او فرش صنم خانه ی عشق است

عرفی شیرازی


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:, | 22:51 | نویسنده : anjell |

همچو نی می نالم از سودای دل

آتشی در سینه دارم جای دل


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 21 ارديبهشت 1392برچسب:, | 18:28 | نویسنده : anjell |

عاشقی گوهر پاکی است

که در هرکس نیست

 


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 21 ارديبهشت 1392برچسب:, | 18:14 | نویسنده : anjell |

 

شعری از فریدون مشیری

قشنگه بخونید


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 21 ارديبهشت 1392برچسب:, | 18:0 | نویسنده : anjell |

دوست من!

بیا دیباچه عشق را در دلهایمان بگشاییم وترنّم روحنواز عشق را در فضای دلچسب ودلنشین زندگی پخش کنیم،

چرا که آبی آسمان ،پیام عشق سر می دهد،

موجهای خروشان دریا،سرود عشق را نغمه خوانی می کنند،

گل سرخ،رایحهء عشق در فضا می پراکند،

بلبل بر شاخسار،نجوای عشق را اینچنین در گوش طبیعت سبز زمزمه می کند:

گام نخستین در مسیر دستیابی به سعادت و خوشبختی پایدار،عشق است.

ضامن استمرار و تداوم موفقیت وکامیابی ،عشق است.

حافظ اعتبار وبقاء زندگی و گرمی و صفای خانواده،عشق است.

سرآغاز و سرسلسلهء ارتباط واتصال به منشاء لایزال هستی،عشق است.

شرط استحکام و دوام بنیاد خانواده ،عشق است.

سر لوحهء دفتر زندگانی و چراغ راه فلاح و رستگاری ،عشق است.

پالایش دل ،آرامش قلب و تسکین دردها، عشق است.

اول مسیر، عشق است.

دنبالهء آن ،عشق وپایان آن،عشق است و دیگر هیچ.


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 15 ارديبهشت 1392برچسب:, | 1:5 | نویسنده : anjell |

عشق ,عشق می آفریند

عشق زندگی می بخشد

زندگی رنج به همراه دارد

رنج دلشوره می آورد

دلشوره جرِأت می بخشد

جرأت اعتماد به همراه دارد

اعتماد امید می بخشد

امید زندگی می آفریند

زندگی عشق می آفریند


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 14 ارديبهشت 1392برچسب:, | 23:2 | نویسنده : anjell |

برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 14 ارديبهشت 1392برچسب:, | 22:12 | نویسنده : anjell |

صفحه قبل 1 صفحه بعد

.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس